Nieuws

Ouderdom en slechthorendheid

Hoewel slechthorendheid echt niet alleen maar voorkomt onder ouderen, hoort slechter gaan horen wel bij ouder worden. 19% van de 55-plussers zegt minder goed te kunnen horen. Bij het testen van het gehoor, heeft echter bijna de helft moeite met het verstaan van een gesprek. Slechter gaan horen gaat geleidelijk […]

Lees meer »

Slechthorend en werken op kantoor: een aantal tips!

Werken op kantoor kan zowel professioneel als sociaal moeilijkheden met zich meebrengen wanneer je slechthorend bent. Het is lastig om gesprekken te volgen bij rumoer op de achtergrond, slechte akoestiek en mompelende collega’s. Een aantal tips om het wat gemakkelijker te maken: Spreek! Wanneer je in een vergadering zit en […]

Lees meer »

Quotum voor mensen met beperking

PVDA en VVD stellen voor om grote bedrijven te verplichten een bepaald percentage werknemers met een beperking aan te nemen. Volgens TNO, dat in december met een artikel komt, zijn de meningen over zo’n quotum verdeeld. Nadelen Risco’s zijn bijvoorbeeld dat werknemers niet voldoende gaan investeren voor duurzame inzet van […]

Lees meer »

Onderzoek gehoorschade onder jongeren

Een avondje stappen in de disco of het bezoeken van een muziekevenement levert bij een derde van de bezoekers oorsuizen of piepende oren op. Hier heeft men vaak de volgende dag nog last van. Van deze grote groep mensen droeg niemand gehoorbescherming. Deze gegevens komen voort uit een onderzoek van […]

Lees meer »

Wat is toegankelijkheid?

Iedereen heeft een eigen beeld van toegankelijkheid. Heb je jonge kinderen, dan let je bijvoorbeeld op de voorzieningen voor kinderen bij restaurants en vakantiebestemmingen. Wanneer jij rolstoelafhankelijk bent, of een van je gezinsleden zit in een rolstoel, check je of een gebouw of bestemming goed toegankelijk is. Zaken als, is […]

Lees meer »

Waarom de T-stand zo belangrijk is!

Vaak krijgen we vragen over gehoortoestellen. Mensen hebben een gehoortoestel maar deze staat bijvoorbeeld niet goed ingesteld. Helaas kunnen wij deze vragen niet beantwoorden. Your Sense is geen leverancier van gehoortoestellen. Wel kunnen wij (toekomstige) gebruikers van een gehoortoestel het volgende aanraden: vraag bij uw audicien naar de T-stand. T-stand, […]

Lees meer »

Sst..hier wordt gewerkt! – Wat Doet Soundmasking Voor U?

In de vakantie is het vast erg rustig bij u op kantoor. Veel collega’s vieren hun welverdiende vakantie. Geniet u van de stilte om u heen en vlot het werk beter dan gewoonlijk? Met ons soundmasking systeem kunt u altijd werken in een rustige omgeving. U werkt aangenamer en beter […]

Lees meer »

Filmpje pakken? Nee, ik draag een gehoortoestel..

Stelt u zich voor, dat u slechthorend bent. Welke activiteiten worden dan minder of helemaal niet meer mogelijk? Gaat u graag naar de bioscoop? Met een gehoortoestel is het niet prettig om in een bioscoopzaal een film te bekijken. Het gehoortoestel versterkt al het geluid. Dit wil zeggen dat, wanneer […]

Lees meer »

Gehoorschade – een modern probleem

Een goed gehoor is voor veel mensen vanzelfsprekend. We denken niet zoveel aan onze oren. Ze horen en wij kunnen luisteren, toch? Maar oren zijn gevoelig. Slechthorendheid is niet alleen een probleem van ouderen. Vroeger ontstond gehoorschade vaak door geluidsoverlast op het werk. Tegenwoordig is muziek de grote boosdoener. Luisteren […]

Lees meer »

Stemversterker versus soundfield

Stemklachten Veel docenten in Nederland, en natuurlijk ook buiten Nederland, hebben, door het overmatig verheffen van de stem in de klas, stemproblemen. Dit is erg vervelend voor de docent maar ook voor de school. Leraren moeten noodgedwongen in de ziektewet en de school moet vervangend personeel inzetten. Een kostbare zaak.. […]

Lees meer »