Geluid in het klaslokaal – Soundfield

Kinderen zijn kinderen. Een schooldag is lang en er zijn veel dingen die voor afleiding kunnen zorgen. Logisch, de wereld is nieuw en moet natuurlijk ontdekt worden. Je vraagt je af hoe je de kinderen bij de les houdt. In de eerste plaats door de lesstof op een manier over te brengen die kinderen aanspreekt. Maar hoe weet je zeker dat de leerlingen de les opvangen? Soundfield helpt!

Lesmateriaal
Lesstof aanbieden die tot de verbeelding van kinderen spreekt, helpt hen bij de les te blijven. Het blijft lastig om er in een ruim klaslokaal voor te zorgen dat alle leerlingen daadwerkelijk de geboden lesstof meekrijgen. De enige optie lijkt dan, om je stem te verheffen maar hoe lang houdt je dat vol? Meer dan 90% van de docenten kampt met stemproblemen!

Onderzoek wijst uit, dat veel leerlingen moeite hebben de les te volgen. Wanneer de docent bijvoorbeeld dicteert, vallen er veel woorden weg.

Wanneer u zich bedenkt, dat een kind tijdens een schooldag 75% van de tijd besteedt aan luisteren, is het logisch, om  aan dit aspect veel aandacht te besteden.

Soundfield systeem
Voor lokalen en collegezalen biedt Your Sense het soundfield systeem. Soundfield creëert een homogeen geluid in de klas. Dit betekent, dat het geluid, in de meeste gevallen de stem van de docent, in de hele klas versterkt wordt op hetzelfde niveau. Het hele lokaal is voorzien van dezelfde “geluidsdeken“. U kunt hierbij kiezen voor plafond microfoons of een dasspeld microfoon. Luidsprekers zorgen, dat het hele lokaal gedekt wordt.  Het versterkte geluid is in het hele lokaal of zaal op dezelfde sterkte te horen. Het maakt geen verschil of een leerling voor- of achterin het  klaslokaal zit. Soundfield werkt het best in een ruimte met goede akoestiek.

Dyslexie en taalachterstand
Een dyslectisch kind heeft vaak wat meer moeite met het luisteren en het begrijpen van het verhaal van de docent.  Een kind met een taalachterstand heeft er baat bij, dat het goed kan luisteren naar de woorden en zinnen die de docent spreekt.

Soundfield is  heel geschikt voor:

  • sport- gymnastieklokalen
  • systemen voor een collegezaal of klaslokaal groter dan 60m2
  • systemen voor een klaslokaal kleiner dan 60m2

Met een soundfield systeem investeert  u in goed geluid, gezondheid en goede school- en leerlingresultaten, maar er zijn meer voordelen!
Dit is de reactie van twee basisschool docenten.