Akoestiek in het ziekenhuis

Rust van de patient
Een ziekenhuis is een plek waar veel gebeurt. Er wordt gewerkt, gecommuniceerd, er komen mensen op bezoek bij de patiënten. Naast al dit mensengeluid produceren machines en systemen ook veel lawaai. Een teveel aan geluid kan de slaap en dus het herstel van de patiënten verstoren.
Het is geen geheim dat herstel juist voorspoediger gaat wanneer dit herstel plaatsvindt in een rustige omgeving.

Veiligheid van de patiënt
Een goede akoestische omgeving helpt het verplegend personeel om alarmgeluiden van apparatuur of belgeluiden van de patiënten te detecteren en te analyseren. Vlekkeloze communicatie is belangrijk tijdens het overnemen van
diensten en het uitwisselen van patiëntinformatie. Wandpanelen op plaatsen waar medewerkers communiceren levert het gewenste spraakcomfort.

Daarnaast helpt een goede geluidsomgeving patiënten sneller te herstellen. Zij slapen beter en een rustige omgeving helpt de pijnbeleving verlagen.

Akoestische aanpassingen
Your Sense verzorgt de akoestiek in het ziekenhuis voornamelijk in wandelgangen en patiëntenkamers. De akoestiek verbetert door het toepassen van akoestische wanden en plafonds. Ziekenhuizen zijn uit hygiënische overwegingen voorzien van harde, goed afneembare meubelen. Deze materialen hebben als kenmerk, dat ze niet geluidsabsorberend zijn en het geluid terugkaatsen en laten rondzingen. Akoestische materialen lossen dit probleem op. Uiteraard wordt er bij de inrichting van een ziekenhuis rekening gehouden met de strenge hygiënische voorschriften.