Akoestiek in de klas

Klaslokalen kunnen op het gebied van akoestiek veel verbetering gebruiken (ook te lezen in dit onderzoek). Ze zijn vaak voorzien van harde materialen voor plafonds en vloeren en ingericht met meubelen zoals stalen kasten. Deze materialen worden uit hygiënisch oogpunt gekozen maar absorberen nauwelijks geluid. Het gevolg is een lokaal met veel echo en nagalmtijd*. Dit komt de akoestiek in de klas niet ten goede.

Verstaanbaarheid
Er zijn twee factoren die de verstaanbaarheid beïnvloeden. Deze zijn het achtergrondlawaai en de akoestiek. Voor het achtergrondlawaai bieden wij een oplossing in de vorm van het soundfield systeem. Maar akoestiek is ook belangrijk. Wanneer de verstaanbaarheid van de docent slecht is,  raakt de docent vaak gespannen en krijgt stemproblemen. Leerlingen verliezen hun concentratie.

Wij richten klaslokalen in ter verbetering van de akoestiek. Alvorens wij dit doen, verrichten we eerst een nagalmmeting. Deze meting bepaalt welke akoestische aanpassingen noodzakelijk zijn. Onze akoestische producten kunnen in de door uw gewenste stijl en kleur geleverd worden.

Voor een nog betere verstaanbaarheid in de klas, is het aan te raden, om een soundfield systeem te gebruiken.
* is een van de belangrijkste akoestische parameters en omvat ‘de tijd die verstrijkt tussen het uitschakelen van
een geluidsbron tot het moment waarop het geluidsniveau is gedaald met 60 dB’, of in principe is uitgestorven.