Onderzoek akoestiek in scholen

Hedendaags wordt er veel gepraat over de Citotoets, brede scholen en resultaten van schoolinstellingen maar hoe zijn die scholen er eigenlijk echt aan toe?

Studie naar binnenklimaat scholen
Een erg nuttige studie naar het binnenklimaat van scholen in de Benelux werd uitgevoerd door Het Centrum van Gezonde Scholen. 1000 Onderwijsinstellingen werden geënquêteerd over de leef- en leerkwaliteit op school. De resultaten zijn best schokkend. Een op de vier schoolgebruikers vindt het binnenklimaat in zijn/haar schoolgebouw onder de maat. Er werd in de enquête ingegaan op verschillende punten, als Your Sense belichten wij er slechts een, maar wel een zeer belangrijke!

Uitkomst onderzoek
Veel schoollokalen en gymzalen hebben een slechte akoestiek. 1 op 5 scholen ervaart geluidshinder vanuit aangrenzende ruimtes en veel nagalm. De spraakverstaanbaarheid verbeteren en het terugdringen van achtergrondlawaai vormen grote uitdagingen. ‘We hebben aanzienlijke problemen met akoestiek’, reageert een docent. ‘Er is gewoon te veel lawaai in de leslokalen en op de gangen. Ook in de gymzaal en de refter is vaak een hels kabaal te horen. Dat zit soms echt op de grens van het draaglijke.’

Akoestiek
Voor betere verstaanbaarheid van de docent levert Your Sense het soundfieldsysteem. Sfeer en resultaten verbeteren aanzienlijk wanneer er in de klas gebruik wordt gemaakt van dit systeem. Aanvullend op soundfield kunnen wij de klas akoestisch aanpassen. In een klaslokaal wordt uit hygiënisch oogpunt veel gebruik gemaaakt van harde materialen zoals staal. Deze materialen absorberen nauwelijks of geen geluid. De akoestiek in de klas is daarom vaak erg slecht.

Bron: www.stedebouwarchitectuur.nl

Klik hier voor de oplossing voor goede akoestiek in de klas>>

Reactie achterlaten