Nieuws

Overgewicht en slechthorendheid

Overgewicht, het wordt een steeds groter probleem. De volksgezondheid komt in het geding. Overgewicht brengt verschillende problemen met zich mee zoals rugklachten, diabetes en astma. Kinderen moeten gestimuleerd worden om meer te gaan bewegen. De overheid wil in samenwerking met scholen werken aan een gerichte aanpak.Zoals u wellicht heeft gelezen […]

Lees meer »

Geluidsoverlast scholen

Het is eigenlijk logisch maar ook onderzoek wijst nu uit dat geluidshinder van invloed is op de leerprestaties. Er zijn studies verricht naar bijvoorbeeld het concentratieniveau van kinderen op scholen dichtbij een luchthaven. Geluidsoverlast scholen bij luchthavens Met name leestests en de wat ingewikkelder concentratietests werden minder goed gemaakt bij […]

Lees meer »