Geluidsoverlast scholen

Het is eigenlijk logisch maar ook onderzoek wijst nu uit dat geluidshinder van invloed is op de leerprestaties. Er zijn studies verricht naar bijvoorbeeld het concentratieniveau van kinderen op scholen dichtbij een luchthaven.

Geluidsoverlast scholen bij luchthavens
Met name leestests en de wat ingewikkelder concentratietests werden minder goed gemaakt bij een hoger geluidsniveau.
Voor scholen dichtbij een luchthaven is het zaak om het probleem op te lossen door gebruik te maken van goede geluidsisolatie en akoestische oplossingen.

Reactie achterlaten