Geluid in de klas

Van de kinderen tussen 6 en 19 jaar oud heeft 15% een gehoorbeschadiging aan een of twee oren. Dit kan een lichte tot ernstige gehoorbeschadiging zijn.

Goede geluidsomstandigheden in de klas voor zowel minderhorende leerlingen als goedhorende leerlingen zijn dan ook onontbeerlijk. Slechte akoestiek veroorzaakt galm en hard, schel geluid. Wanneer mensen, en vooral kinderen, hier regelmatig aan worden blootgesteld, kan dit uiteindelijk tot gehoorschade, en dus verlies van gehoor betekenen.

Zaak is, om meer zachte materialen te gebruiken bij de inrichting van een klas. Zoek de balans tussen hygi├źne en akoestiek.

Reactie achterlaten