Soundfield en taalachterstand

Voor kinderen met een taalachterstand, is het heel belangrijk, dat ze de hele dag door in aanmerking komen met taal. Dit kan in de vorm van spelletjes, gesprekjes, plaatjes met tekst aan de muur, of de docent die een verhaal voorleest. Met een taalachterstand is het lastig om de docent te volgen en is de kans ook groter dat een kind sneller wordt afgeleid.

Soundfield ondersteunt bij taalachterstand
Wanneer de docent gebruik maakt van het soundfield systeem en de nekmicrofoon gebruikt, is het voor alle leerlingen, waar ze ook in de klas zitten, niet moeilijk, om de docent te verstaan. Ook kinderen die de Nederlandse taal nog niet onder de knie hebben, kunnen de docent veel gemakkelijker verstaan en volgen waar de les overgaat. Het moge duidelijk zijn, dat, wanneer een kind het gesproken woord goed kan volgen, het de woorden ook veel sneller zal oppakken.