Soundfield en dyslexie

Bij kinderen met dyslexie gaan lezen en schrijven niet automatisch. Twee dingen tegelijk doen, zoals luisteren en schrijven, gaan dan ook bij een kind met dyslexie niet vanzelf. Ook hebben deze kinderen moeite met klank-teken koppeling (letters herkennen en schrijven) en directe woordherkenning (technisch lezen).

Spraakklanken
Kinderen met dyslexie hebben problemen met het verwerken van spraakklanken (zeul/zuil, steel/stil) Dit heet met een mooie term “auditieve discriminatie”. Om deze leerlingen zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen, kan het soundfield systeem worden gebruikt. Kinderen krijgen met het soundfield systeem alles goed mee van de les. Ze kunnen zich veel gemakkelijker concentreren. Klanken zijn duidelijk en het verstaan van de docent wordt eenvoudiger. Soundfield en dyslexie, een gouden combinatie!