Ringleidingen voor slechthorenden

Ringleidingen voor slechthorendenUit diverse onderzoeken is gebleken dat het aantal mensen dat last heeft van slechthorendheid door lawaaischade en ouderdom drastisch toeneemt. Het aantal mensen dat gebruik maakt van een gehoorapparaat stijgt dus ook. Ook veel jongeren kampen met de gevolgen van gehoorschade. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat in dat er in 2020 minimaal 523.000 en maximaal 867.000 hoortoestelgebruikers zijn. Al deze mensen zullen veel voordelen halen als er in openbare gebouwen een ringleiding wordt aangebracht voor slechthorenden. Een balie ringleiding bijvoorbeeld, is heel eenvoudig te installeren onder een balie of openbaar loket. Een balie ringleiding zorgt voor efficiënte communicatie en daardoor minder lange wachtrijen.

 Meer ringleidingen voor slechthorenden in de toekomst

In veel winkels, gemeentekantoren en openbare gebouwen zal de komende jaren beslist een ringleiding voor slechthorenden worden geïnstalleerd, dit vanwege de noodzaak om  goede communicatie te kunnen garanderen.  Elke bezoeker die dan zijn of haar  hoortoestel wil afstemmen op een ringleiding voor slechthorenden zal beslist zeer te spreken zijn over de voordelen die deze voorziening biedt. En dat is niet alleen goed voor hen, het is ook een plus voor jouw imago!

Toegankelijkheid

Omdat het aantal slechthorende inwoners van Nederland snel groeit, worden toegankelijkheidseisen aangescherpt. Is jouw gebouw werkelijk toegankelijk voor de minderhorende bezoeker? Een veelgehoord antwoord is dat er weinig klachten binnenkomen van slechthorende mensen. In werkelijkheid zijn er heel veel dragers van een gehoortoestel maar leggen zij zich neer bij de slechte en armoedige voorzieningen die zijn getroffen voor hen.

Een gebouw dat werkelijk toegankelijk is voor slechtorenden is voorzien van ringleidingen voor slechthorenden op plekken waar communicatie gaande is. Ook liften worden dan voorzien, om veiligheid te kunnen garanderen.