EN 81-70

EN 81-70

De EN 81-70  is een geharmoniseerde norm. Dat wil zeggen dat voldoen aan deze norm ook betekent dat wordt voldaan aan de bepalingen uit de Europese Richtlijn liften. De Richtlijn is Europese wetgeving die in Nederland in het Warenwetbesluit liften is geïmplementeerd. Voldoen aan de norm geeft in juridische termen “vermoeden van overeenstemming met de bepalingen uit de Richtlijn”.

De norm EN 81-70 geeft aan op welke manier liften bruikbaar gemaakt kunnen worden voor personen met een handicap.
Belangrijke zaken die in de norm zijn vastgelegd, is de minimale kooiafmeting voor rolstoelgebruik en de minimale breedte van de toegang. Verder komen bijvoorbeeld stopnauwkeurigheid, deuraansturing, spiegel en leuning aan de orde. Ten aanzien van bediening en gebruik worden plaats en eisen aan drukknoppen beschreven en is vastgelegd dat informatie over bijvoorbeeld kooipositie niet alleen visueel maar ook via geluidssignalen wordt gegeven. Ook is slaan van alarm vanuit lift bij opsluiting met audiovisuele middelen beschreven.

Liftfabrikanten en eigenaren zijn niet verplicht de norm te hanteren.
Wel is de verwachting reëel dat zij zich in relevante situaties aan de norm zullen conformeren. Voor u als eigenaar is het van belang om naast de directe inrichting van de kooi ook de inrichting op de verdieping te beschouwen.

De norm kan worden gezien als een nadere lifttechnische invulling van onder andere aanbevelingen uit het Handboek voor Toegankelijkheid, 10 Europese Aanbevelingen en voorwaarden voortvloeiend uit het Seniorenlabel.