Akoestiek in scholen

Akoestiek in scholen
Bij oudere schoolgebouwen zijn het vaak dezelfde akoestische problemen die voorkomen. Er treedt bijvoorbeeld hinder op van geluid uit buurlokalen of de gang als gevolg van te beperkte geluidsisolatie van de tussenwanden of het plafond. Of men ervaart hinder van geluid van buitenaf, als gevolg van onvoldoende geluidsisolatie van de gevel. Het is niet goed gesteld met de akoestiek in scholen.

Men kan hinder ondervinden van galm in de lokalen, als gevolg van te weinig akoestisch absorberende materialen in de lokalen zelf. Een herkenbaar probleem is waarschijnlijk de ‘flutter echo’. Als twee harde, vlakke wandoppervlakken parallel tegenover elkaar liggen zal onvermijdelijk flutter echo optreden. Als u ooit in een lege, ongemeubileerde ruimte op verschillende manieren in uw handen heeft geklapt weet u hoe een flutter echo klinkt.

Sporthal
Een speciaal aandachtspunt voor akoestiek in scholen is de sporthal. Sportaccommodaties zijn vaak ruimtes met zeer veel nagalm.
Dit komt door het grote volume van de ruimte en het gebruik van harde bouwmaterialen in zowel het dak als de wanden en de vloer. Geluid door klimaatsystemen (verwarming, ventilatie, airco’s) en geluid van de gebruikers (leerkrachten en leerlingen) wordt hierdoor niet of nauwelijks geabsorbeerd. Naast het discomfort van de gebrekkige verstaanbaarheid, kunnen er bij de gymleerkrachten problemen optreden als vermoeidheid, hoofdpijn, stemklachten en zelfs permanente gehoorschade.

Lawaai heeft negatieve invloed
Hoewel u bij een gezonde school wellicht niet direct dacht aan de akoestiek in scholen, is het wel een belangrijk aandachtspunt binnen de binnenmilieu problematiek. Lawaai heeft namelijk een bewezen negatieve invloed op het stressniveau van de mens. Bovendien heeft het nadelige gevolgen voor het concentratievermogen, worden er meer fouten gemaakt en neemt de productiviteit af.

Bron: www.gezondescholen.nl

Reactie achterlaten