Tinnitus Implantaat tegen oorsuizen

Ruim twee miljoen mensen in Nederland lijden aan tinnitus. Zij horen de hele dag harde of zachte suizen, piepjes of fluittonen. Tinnitus is een ernstige aandoening. Mensen die lijden aan tinnitus zijn vermoeid en niet zelden depressief. De oorzaak is vaak niet bekend en ook is er geen behandeling voor.

In het Maastricht UMC+ heeft een tinnitus patiënt, die doof is aan een oor, een Tinnitus Implantaat gekregen. Dit implantaat wordt zodanig afgesteld tot er een stiltecode wordt gevonden. De patiënt zou dan zijn verlost van de oorsuizen.

Bron: www.gezondheidsnet.nl

Reactie achterlaten